Skip to main content

Tulisan Teks Asli Proklamasi Kemerdekaan RI

Sob Dhira beberapa hari kebelakang ini pasti suka melihat umbul-umbul, bendera  merah putih, bendera-bendera kecil dari kertas atau plastik dan lain-lain yang dipasang di jalan-jalan, terutama di jalan-jalan kampung. Di beberapa tempat dijumpai juga boneka-boneka atau biasa disebut "bebegig" yang dibuat seperti orang. Ada yang sambil berdiri, duduk bahkan ada yang sambil pegang senjata. Ada apakah gerangan?


Sebentar lagi kita bangsa Indonesia akan memepringati HUT Kemerdekaan RI yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus. Tahun ini kita memperingati HUT RI yang ke-70, pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari dibacakannya teks proklamasi sekaligus merupakan Hari Kemerdekaan RI. Pada hari Jum'at 70 tahun yang lalu Ir. Soekarno membacakan teks proklamasi.

Naskah atau teks Proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik dikenal dengan naskah Proklamasi Otentik

P R O K L A M A S I
 

Lomba Agustusan
Lomba Agustusan
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan
dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.
 

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia.
 

Soekarno/Hatta.

Naskah atau teks asli Proklamasi yang ditulis tangan oleh Ir. Soekarno, yang merupakan buah pemikirin bertiga yaitu Ir. Soekarno, Muhammad Hatta, dan A. Soebardjo.

Perumusan naskah Proklamasi oleh ketiga tokoh tadi dilakukan di rumah kediaman Laksamana Maeda. Berikut ini isi dari naskah teks proklamasi yang di tulis tangan.

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan

dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, 17 – 8 – ’05
Wakil2 Bangsa Indonesia.

Demikian bunyi teks atau naskah Asli Proklamasi tulisan tangan dari Ir. Soekarno sebelum diketik.

Memperingati HUT Kemerdekaan RI selain dengan upacara bendera, biasa disertai juga dengan aneka lomba-lomba dan hiburan-hiburan rakyat. Kata Mang Ojak, dulu mah seluruh kampung pawai kendaraan hias dan aneka kesenian tradisional lokal menuju ke pusat peringatan HUT Kemerdekaan RI yang biasa dipusatkan di Kecamatan.

Kalau ditempat sob Dhira ada acara lomba-lomba dalam rangka memeriahkan HUT RI, ikutan ya..

MERDEKA !

 

Related Post

Comments

Popular posts from this blog

Kumpulan Lengkap Kakawihan Anak-anak Bahasa Sunda

Buat sobat dhira yang lagi cari PR bahasa sunda tentang kakawihan anak-anak atau kakawihan barudak dalam bahasa sunda bisa cari disini. Dibawah ini beberapa kumpulan kakawihan anak-anak bahasa sunda yang terkenal atau sering dinyanyikan ditatar sunda. Tapi itu dulu, lamun ayeuna mah sudah tergantikan oleh lagu coboy junior dan lain-lain. Tapi sebagai urang sunda mestinya kita bisa mengajarkan kakawihan ini untuk anak-anak sambil nostalgia waktu masih kecil. Kakawihan anak-anak atau barudak berikut ini diperoleh dari berbagai sumber.

Baca : Cara Kredit Motor Syariah

Kakawihan anak bahasa sunda ayang-ayang gung


Ayang-ayang gung
Gung goongna rame
menka Ki Wastanu
Nu jadi wadana
Naha maneh kitu
Tukang olo-olo
Loba anu giruk
Ruket jeung kompeni
Niat jadi pangkat
Katon kagorengan
Ngantos kanjeng dalem
Lempa lempi lempong
Ngadu pipi jeung nu ompong
Jalan ka Batawi ngemplong

Baca : Ternyata Dijumpai Green Canyon di Karawang

Kakawihan anak bahasa sunda oray-orayan

Oray-orayan, luar léor mapay sawa…

CONTOH-CONTOH PUPUH ASMARANDANA BAHASA SUNDA

Berikut ini beberapa contoh-contoh Pupuh Asmarandana dalam bahasa Sunda. Pupuh Asmarandana kebanyakan berisi tentang petuah atau piwuruk dalam bahasa Sunda. Salah satu jenis puisi dalam bahasa Sunda yaitu Pupuh. Seperti yang diketahui pupuh dikelompokan kedalam dua kelompok  yaitu kelompok Sekar Alit dan Kelompok Sekar Ageung. Pupuh Asmaranda masuk kedalam kelompok pupuh Sekar Ageung
Aturan yang dipergunakan dalam membuat pupuh disebut dengan Guru lagu dan Guru Wilangan. Pupuh Asmarandana menggunakan rumus  Guru Wilangan dan Guru Lagu : 8-i, 8-a, 8-é/o, 8-a, 7-a, 8-u, 8-a  Padalisan: 7
Contoh Pupuh Asmaranda  Ngariung di tengah bumi,
pun biang sareng pun bapa,
jisim abdi diuk mando,
husu ngupingkeun pituah,
piwejang ti anjeunna,
pituduh laku rahayu,
piwejang sangkan waluya.

Jalma kudu silihasih
kudu sing miboga rasa
ulah nganyenyeri hate
ka sakum dulur anu aya
mun nyaah ka sasaha
hidep hirupna saluyu
saluyu tur loba harta

Eling-eling mangka eling
Rumingkang di bumi alam
Darma wawayangan…

Cara Membuat Pupuh Kinanti Bahasa Sunda

Dalam kesusastraan sunda dikenal bermacam-macam nama pupuh, kurang lebih sekitar 17 nama pupuh. Pupuh adalahbentuk puisi tradisional Jawa yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya (https://id.wikipedia.org/wiki/Pupuh). 
Nama-nama Pupuh  Dangdanggula,Sinom,Asmarandana,Kinanti,Durma,Pangkur,Mijil,Pucung,Maskumambang,Magatru,Wirangrong,Balakbak,Ladrang,Gambuh,Gurisa,LambangJurudemung Untuk memudahkan menghapal nama-nama pupuh sunda diatas kita singkat saja menjadi DaSi AKi DurPaMiCung MasMaWira BaLaGam GuLaJur.

BaCa: Contoh sajak bahasa Sunda
Pupuh Kinanti Dalam membuat sebuah pupuh harus mengikuti ketentuan-ketentuan tertentu yang sudah baku. Setiap pupuh memiliki ketentuan yang berbeda-beda, Dalam membuat pupuh Kinanti harus memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut ini :
Setiap bait terdiri dari 6 barisBaris 1 : 8 suku kata dengan diakhiri huruf vokal “u” atau dengan rumus : 8-uBaris 2 : 8 suku kata dengan diakhiri huruf vokal “i” atau dengan rumus :  8-iBaris 3…

SINONIM-SINONIM BAHASA SUNDA

Sinonim atau persamaan kata tidak hanya ada dalam bahasa Indonesia saja, bahasa daerah seperti bahasa Sunda pun memilikinya. Sinonim bahasa Sunda yaitu

"Sinonim nyaéta kecap anu béda tapi mibanda harti anu jiga atawa sarua"
Berikut beberapa kata Sinonim dalam Bahasa Sunda
Sinonim Silih ajenan = Silih hargaan
Sinonim Supaya = Sangkan
Sinonim Wejangan =  Papatah
Sinonim Dahar = Neda
Sinonim Asli = pituin
Sinonim Awewe = wanoja
Sinonim Beunghar = jegud
Sinonim Bodo = belet
Sinonim Balik = mulangSinonim Kandel = Kedewil
Sinonim Alus = Sae
Sinonim Asri = Endah
Sinonim Ayeuna = Kiwari
Sinonim Badarat = Leumpang
Sinonim Baheula = Bareto
Sinonim Banga = Hese
Sinonim Beurat = Abot
Sinonim Bikang =  Awewe
Sinonim Gampang =  Babari
Sinonim Gancang = Tereh
Sinonim Geunah =  Ngareunah
Sinonim Hanyakal = Hanyelu
Sinonim Jalu = Lalaki
Sinonim Kota = Dayeuh
Sinonim Meser =  Meuli
Sinonim Nyaho =  Apal
Sinonim Pakakas = Parabot
Sinonim Juara pinunjul
Sinonim Jeung = sarta
Sinonim Jarang = langka
Sinonim  Kasuat = kas…

Kumpulan Nama-nama Keperluan Sekolah Dalam Bahasa Sunda

Nama-nama peralatan sekolah dalam bahasa sunda terkadang dijumpai mirip dengan bahasa Indonesia. Bahkan ada juga yang mirip dengan bahasa daerah suku tertentu di tanah air. Jadi sebenarnya meskipun seseorang bukan berasal dari suku sunda bisa paham apa yang dimaksud karena kemiripan bahasa tadi.


Nama-nama Keperluan sekolah Dalam Bahasa Sunda


Tas = Kantong
Topi = Topi
Sepatu = Sapatu
Tali Sepatu = Tali Sapatu
Baju Seragam = Acuk Saragam
Celana = Calana
Pulpen = Pulpen
Pensil = Patlot
Buku = Buku
Penghapus = Panghapus

Penggaris = Jidar
Serutan Pensil = Panyerut Patlot
Sabuk = Beber
Kaos Kaki = Kaos Kaki

Semoga membantu,..


Copyright © 2014 | Dhira | All Right Reserved |Power by Blogger
About Us|Privacy Policy|Disclaimer